โครงการ

สืบสานบุญประเพณีวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

   

            วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗  บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานบุญประเพณีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา ๓  เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์ต่างๆ นี้ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖               ในพิธีทำบุญ  ได้จัดถวาย เครื่องสังฆทาน ภัตตาหารคาวหวาน  น้ำดื่ม  และปัจจัยไทยธรรม ณ  วัดบางคนทีใน  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม   โดยมี รศ.ดร.ศุภการ  สิริไพศาล  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยคณาจารย์  นักศึกษาและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  เพื่อความสิริมงคลแด่ผู้ถวายทาน และอุทิศบุญกุศลแด่บุพการีชน ดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม 

สล็อตเว็บตรง